januari 15, 2017 Christer Gustavsson Inga kommentarer finns

Vi undrar ständigt över hur man får bästa överblick över sin produktion av solenergi. Hur ser det ut olika tider på dagen och vid olika årstider? Som ett experiment har vi tagit fram denna bild av ett helt års produktion. Den här typen av grafisk tolkning brukar ofta kallas ”heatmap”.

 

Bilden visar ett års produktion. Till vänster årets dagar 0-365. I botten dygnets timmar 0-24. Till höger effekten för elproduktionen.

Den anläggning vi lånat data från har en maxeffekt på ca 40kW. På vårkanten finns en lucka runt dag 50 innan anläggningen var fullt driftmässig eftersom elcertifikatmätaren inte varit med i planeringen och monterades senare. En rolig detalj är de två ”tuggorna” i vänstra kanten runt dag 200. Detta är på sensommaren och det är morgondimman som tar några timmar innan solen skingrat den.

En annan intressant detalj man kan utläsa är att det inte produceras maximalt hög effekt på sommaren utan sent på våren, den mest intensiva röda färgen finner vi runt dag 75. Det kan finnas flera orsaker till detta. Klar luft och fri instrålning samtidigt som lägre temperatur bidrar till bättre effektivitet i solcellerna.

Vi tycker att detta ger en bra överblick över de tusentals mätvärden som i tabellform eller staplar inte ger årsbilden på samma tydliga sätt.

januari 15, 2017 Christer Gustavsson Inga kommentarer finns

1000 Elcertifikatmätare i drift passerat

Just i dagarna har vi passerat 1000 elcertifikatmätare i drift. Vi tycker att detta är jätteroligt och det sporrar oss att utveckla nya produkter inom vårat område. Som den uppmärksamme redan sett har vi sedan en tid i vår butik den nya mätarvarianten för högre maxeffekt än den tidigare 65A varianten. Vi är givetvis inte nöjda med detta utan smider planer och utvecklar vidare. Håll utkik under våren.

Webbsidan har fått nytt utseende

Ni har säkert inte heller missat våran moderniserade webbsida och webb-butik. Vi hoppas att ni skall bli nöjda med vårt nya utseende.

 

Vi jobbar på ett flertal nya idéer och förbättringar av befintliga produkter.